Pracoviště

Oční operace, vědecká a pedagogická činnost MUDr. Stodůlky probíhá hlavně na těchto pracovištích:

 


- - -  GEMINI oční klinika a.s. - tel. (+420) 577 202 202
www.gemini.cz


III. lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Praha Vinohrady - jen výuka, ne provádění operací

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, Zlín