Proběhl 7. ročník Zlínského očního festivalu

18.3.2014

Oční specialisté z Česka i zahraničí se 14. března sjeli do Zlína na pravidelnou odbornou konferenci pořádanou prim. Stodůlkou a klinikou Gemini.

Účastníci konference si v několika přednáškových blocích vyslechli příspěvky předních očních specialistů. Přednášky měly formu kazuistik, tj. každý přednášející prezentoval konkrétní případ ze své praxe a seznámil kolegy s léčbou daného pacienta.

Tradiční a oblíbenou součástí Zlínského očního festivalu jsou také operace v přímém přenosu. Letošní ročník nabídl pět živě přenášených operací provedených prim. Stodůlkou a prim. Fučíkem na zlínském pracovišti oční kliniky Gemini. Šestou operaci v přímém přenosu do Zlína provedl v Belgii Dr. Erik Mertens.

Ocenění za celoživotní přínos oční medicíně převzal známý zlínský oftalmolog doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.

- - -