Prim. Stodůlka přednášel v Kodani

2.7.2013

V červnu 2013 se uskutečnil kongres SOE 2013 pořádaný odbornou společností European Society of Ophthalmology, kterého se zúčastnilo více než 4000 očních specialistů. Prim. Stodůlka přispěl do programu konference přednáškou. Od organizátorů obdržel děkovný dopis a pozvání na další ročník konference. 

Milý Pavle Stodůlko,
po intenzivních dnech kongresu SOE 2013 v Kodani v Dánsku bychom rádi vyjádřili naše upřímné poděkování za Vaši návštěvu Kodaně a také za to, že jste se s námi podělil o svou expertízu. Vaše přispění značně zvýšilo vědecký profil kongresu a Vaše podpora byla všemi velice ceněna.

Všichni jsme tak měli možnost vidět, že je oftalmologie zajímavým odvětvím a že významně přispívá k pokroku základní vědy a klinického výzkumu.

Během těchto dní jsme mohli všichni cítit sounáležitost a být tak součástí jedné velké rodiny z celého světa s podobnými zájmy – a dělá nám velkou radost oznámit, že se do Kodaně přijelo více než 4000 účastníků. Doufáme, že Vám tento kongres poskytl nové vědomosti pro Vaši každodenní práci doma a upřímně doufáme, že se rád zúčastníte i kongresů v budoucnu.

Prosím, poznamenejte si již dnes do kalendáře datum dalšího kongresu SOE 2015 ve Vídni v Rakousku ve dnech 6.-.9.června 2015 – kongresu, na který se už teď velice těšíme. Další informace a aktuální novinky naleznete na:www.soe2015.org.

Těšíme se na setkání s Vámi
S úctou
Stefan Seregard
předseda výboru the Scientific Programme Committee

- - -