Prim. Stodůlka přednášel na prestižním kongresu SOE 2015

17.6.2015

Prim. Stodůlka společně s dánským kolegou předsedal přednáškovému bloku. Přednesl také první příspěvek shrnující současné možnosti a postupy v laserové chirurgii očních vad a šedého zákalu. Na závěr bloku prim. Stodůlka přednášel o tzv. pevnočásticových laserech. Prim. Stodůlka zavedl v České republice většinu laserových metod pro odstranění dioptrií (LASIK, epi-LASIK, femto-LASIK) a také pro operace šedého zákalu. Oční klinika Gemini se v roce 2012 stala prvním evropským pracovištěm využívajícím v běžné klinické praxi femtosekundový laser VICTUS pro operace šedého zákalu a další zákroky. Klinika Gemini má mimo sedmi českých pracovišť také pracoviště v rakouské Vídni.