Prim. Stodůlka pozván na sjezd UKISCRS

24.3.2014

Prim. Stodůlka byl pozván na prestižní 38. setkání UKISCRS (Britská a irská společnost kataraktové a refrakční chirurgie), aby ve svém příspěvku zhodnotil historii uplynulých 10 let laserových operací s využitím femtosekundového laseru  v oftalmologii. Toto setkání se uskuteční 12. září 2014 v Londýně.