Prim. Stodůlka byl zvolen do výboru prestižní Americko – Evropské odborné organizace očních lékařů

19.2.2018

Jedná se o další významné mezinárodní ocenění odborné úrovně prim. Stodůlky a jeho mezinárodních výukových a vědeckých aktivit. Ve výboru této organizace dosud český lékař nebyl.

Pane primáři, jakým způsobem probíhá volba do výboru AECOS?

Členové výboru AECOS složeného z Amerických a Evropských očních chirurgů sami navrhují potencionální další členy. Poté o jejich členství hlasují a vyberou jednoho nového. Myslím, že mému zvolení napomohla loňská přednáška na kongresu AECOS v Aspenu v USA o novém laseru CapsuLaser, který pomáháme vyvíjet a velmi úspěšný kongres AECOS v Praze, který jsem spolupořádal. Je to významné ocenění a společnosti AECOS to budu vracet prací pro ni a pro kongresy, které organizuje. Příští kongres AECOS se uskuteční na přelomu května a června v Berlíně.