Po dvou letech se zdravotníci sešli na 15. ročníku Zlínského očního festivalu

31.3.2022

Již 15. rokem se vzdělávací akce těší mezi lékaři, zdravotními sestrami, optometristy a dalšími odborníky z oboru oftalmologie oblibě. V pátek 25. března se po dvou letech přesunula z online prostředí do Kongresového centra Zlín. Návštěvnost byla vysoká - téměř 500 účastníků. Kromě třech bloků odborných přednášek návštěvníci zhlédli živě přenášené on-line diskuse s mezinárodní účastí i kulturní program v podání houslového virtuóza prof. Petera Michalici.

Zaznělo 16 podnětných kazuistik z oftalmologické praxe. Nad tématy debatovali přední oční chirurgové jako Pavel Rozsíval, Milan Izák a mnozí další. V živě přenášené mezinárodní diskuzi v sekci European Ophthalmology Institute přednášela celá řada předních světových oftalmologů jako Silvio Zuccarini (Itálie), Liliana Werner (USA), Detlev Breyer (Německo) a mnozí další. Za vítěznou studii porota zvolila přednášku Petera Žiaka Čudný jačmeň.

V den konání kongresu obdržel přednosta sítě očních klinik Gemini a prezident festivalu Pavel Stodůlka mnoho blahopřání k jeho narozeninám. Nejvíce ho potěšil sladký dárek ve formě dortu, na kterém byl on sám vymodelován za jízdy na jeho oblíbeném motorovém surfu.