Pavel Stodůlka se zúčastnil první schůze nově zvoleného výboru ČOS

1.2.2022

Česká oftalmologická společnost loni oslavila 95. výročí od svého založení. Oční chirurg Pavel Stodůlka působí ve výboru této renomované organizace od roku 2017. Aktivně sdílí nejnovější poznatky a zkušenosti ze své lékařské praxe. Členové nově sestaveného výboru České oftalmologické společnosti se poprvé setkali v novém složení v Průhonicích 31. ledna 2022.