Nová metoda korekce složitých očních vad – tzv. selektivní crosslinking (CXL)

24.4.2014

Ve středu 23. dubna provedl primář Stodůlka na zlínské klinice Gemini první a zcela nový postup korekce složitých očních vad metodou zvanou selektivní crosslinking.

Principem tohoto zákroku je změna tvaru a zpevnění rohovky novým přístrojem KXL II americké firmy Avedro. Metoda je unikátní v tom, že jako jediná oko tvaruje a zpevňuje v jednom kroku. Je vhodná pro korekce menších vad, ale její přednosti se projeví nejvíce u operací složitých očních vad jako například deformace rohovky zvaná keratokonus.

Primář Stodůlka jako první v Česku zkombinoval v roce 2011 zákrok CXL s úpravou tvaru rohovky laserem. V průběhu zákroku se nejdříve laserem upraví tvar oka, které je následně zpevněno tak, aby se jeho tvar stabilizoval. Doba zákroku se zkrátila ze 30 minut na pouhé tři minuty. Operace se provádí ambulantně. Oční chirurgie se tak posunula do roviny, kdy už se nemluví o chirurgii v pravém slova smyslu – nejde o invazivní zákroky. Čím dál častěji mluvíme o ambulantním zákroku s velmi stabilními výsledky.

- - -