Chirurg Stodůlka přijal pozvání do Říma na čestnou lekci pro inovátory

14.9.2022

 Italská oftalmologická společnost pozvala zakladatele Oční kliniky Gemini, aby přednášel v Římě na čestné lekci pro inovátory v oftalmologii SOI Emilio Campos Medal Lecture. Je to výjimečná čest pro českého očního chirurga a ocenění českého inovačního přínosu pro oční chirurgii.